CẢM XÚC CHỦ QUYỀN

Một ngày tháng 7, chúng tôi háo hức lên thuyền và trực chỉ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

Một ngày tháng 7, chúng tôi háo hức lên thuyền và trực chỉ mảnh đất cuối cùng của Tổ quốc.

Biển có lúc động dữ dội, thuyền tròng trành khủng khiếp nhưng ai cũng háo hức được đến đất Mũi.

Biển có lúc động dữ dội, thuyền tròng trành khủng khiếp nhưng ai cũng háo hức được đến đất Mũi.

Và đây, Tổ quốc mình đây, nắm đất cuối cùng đây!

Và đây, Tổ quốc mình đây, nắm đất cuối cùng đây!

Nhìn ra xa thềm lục địa của mình với bao niềm cảm xúc.

Nhìn ra xa thềm lục địa của mình với bao niềm cảm xúc.

Thế rồi, ngồi suy ngẫm bao điều trên từng tấc nước, tấc sóng Tổ quốc mình.

Thế rồi, ngồi suy ngẫm bao điều trên từng tấc nước, tấc sóng Tổ quốc mình.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đẹp như tranh.

Vườn Quốc gia U Minh Hạ đẹp như tranh.

Tổ quốc là đây, đất nước là đây, không bao giờ mất đi nếu tọa độ cuối cùng này luôn định vị trong trái tim mọi người.

Tổ quốc là đây, đất nước là đây, không bao giờ mất đi nếu tọa độ cuối cùng này luôn định vị trong trái tim mọi người.

Advertisement