CAMPUCHIA-NHỮNG NGÀY THÁNG 4

Trầm ngâm bên biển hồ

Ăng Ko
Nhà tù Tuol Sleng
Sọ người chết-nạn nhân của Pon pot-chất thành đống trong tháp chuông tại cánh đồng Chết.

Hoàng cung Campuchia
Advertisement